Jump to content

Lesbiyanlığın Fesadları


Recommended Posts

Lesbiyan dedikdə qadın cinsindən olan iki şəxsin hər hansı formada cinsi yaxınlığı nəzərdə tutulur. Bu mövzuda araşdırılası nöqtələrdən biri də, həmcinsbazlığın qadınların fiziki və ruhi sağlamlığına təsiridir. Bioloq feministlər qadınlara zülmün mənşəyini yaranış qanununda kişi və qadın arasında olan fərqlərdən qaynaqlandığını bildirirlər. Bu qrupun nəzərinin kökü dini və İlahi təfəkkürün tam əksidir. Onların fikrincə, hamiləlik, südvermə və aybaşı dövrü bu məsələnin mühüm məqamlarındandır. Belə ki, bu yaranış dəzgahının qadınlara olan zülmüdür. Buna görə də, qadınlardan bu barədə sözügedən məsuliyyətlər alınmalıdır. Onların fikrincə, qadınların ehtiyaclarını ödəmək və onları kişilərdən ayırmaq üçün ən yaxşı seçim lesbianizmdir. Lesbianlığın bioloji baxımdan təbii bir ünsiyyət olduğunu göstərməyə cəhd etmələrinə baxmayaraq, tədqiqatlar sübut edir ki, həmcinsbazlıq qadınların sağlamlığına, fiziki təmizliyinə və psixologiyasına olduqca mənfi təsir göstərir. Biz burada onların bəzisinə işarə edirik:

-Lesbian qadınlar qarşı cinsə meyl edən qadınlardan 19 dəfə çox sifilis xəstəliyinə və 2 dəfə daha çox cinsi iltihaba və mikroba düçar olurlar. Belə qadınların göbələk və qal xəstəliyinə yoluxma statistikasına görə, onlar qetero meylli qadınlardan 4 dəfə daha çox bu xəstəliklərə düçar olurlar.

(Cameron & et al, 1993: 292-299)

-Lesbiyan qadınlar başqa qadınlardan 3 dəfə daha çox sinə xərçənginə mübtəla olurlar. ABŞ-da 104 min lesbian qadın sinə xərçənginə yoluxmuşdur. Hər il bu saya 7 min yeni xəstə əlavə olunur.

(cf., Associated press, 1999)

-ABŞ-da 1998-ci ildə aparılmış araşdırmalar göstərir ki, lesbiyanların 30 %-i cinsiyyət üzvü “təbxal” virusu daşıyıcısıdırlar. Bu virusun daşıyıcılarının 90 %-i uşaqlıq xərçənginə yoluxurlar.

(Marazo, 1998: 1604)

-1994-cü ildə aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, lesbian qadınların orta yaş həddi 45-dir. Onların 23 %-i 64 yaşdan çox yaşayırlar. Onların 20 %-i zorakılıq və 7.1 %-i QİÇS-ə yoluxma nəticəsində ölürlər.

Psixi sağlamlığa təsiri

Həmcisbazların əksəriyyəti bu rəftarın təsiri altında psixi və ruhi xəstəliklərə mübtəla olurlar. Onlar müxtəlif ruh düşkünlüyünə, ruhi xəstəliklərə düçar olur və alkoqol və narkotika düşkününə çevrilirlər. Xüsusilə də, lesbianlarda ruhi düşkünlük, naümidlik və zorakılıq rəftarlarının qarşıya çıxmasına daha çox təsadüf olunur. Təhlükəsizlik və qəbul olunmamaq hissinin itməsi və həyatın təbii yolundan uzaqlaşmaqları nəticəsində, həmcinsbazlarda fikri və psixoloji pozğunluqlar yaranır. Onların olduqca çox hissəsi, halsızlıq, intihar, narkomaiya və ruhi və psixoloji stabilliyin itirilməsilə üz-üzə qalırlar. 1984-cü ildə Lesbianların Milli Sağlamlıq Təşkilatı aşağıdakı statistikanı açıqladı:

-Lesbianların 83 %-i daimi olaraq alkoqollu içkilər qəbul edirlər.

-Onların 47 %-i marixuana və 30 %-i siqaret çəkirlər.

-Lesbianların 50 % dən çoxu (sorğu 2000 nəfər arasında keçirilib) intihar etmək fikrinə düşmüş və onların 18 %-i isə intihar etmişlər.

Statistika göstərir ki, feministlərin istənilən və simvolik vəziyyətə çatması, yəni, kişilərdən ayrılmış və uzaqlaşmış aləm nəinki işə yaramayıb, əksinə qadınların ictimai mövqeyini də təhlükəyə sürükləmişdir. Həmcinsbazlarda baş verən psixi təzyiq və ruhi stabilliyin olmaması belə şəxslərin mühitdə zorakılıq etməsi və mühitə uyğunlaşmamaları ilə nəticələnir. Bu isə, bəzən onları cəmiyyətdən təcrid olunmuş və qırılmış şəxslərə çevirir. 1990-cı ildə 90 lesbian cütlük üzərində aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, onların 40 %-i öz əlaqələrində zorakılığı

təcrübədən keçirmişlər. 1985-ci ildə 1109 lesbian arasında aparılmış tədqiqat göstərib ki, onların yarıdan çoxu öz cinsi şəriki tərəfindən əziyyətə məruz qalıb. (Cwat-Yong and Hewarrier, 1985: 11) Habelə, lesbianların 15 %-i cinsi ləzzət almaq üçün qarşı tərəfə işkəncə vermişdir. (Bradford and Rothblum, 1999: 228) Həqiqətdə belə qadınlar bir növ cinsi sadizmə düçar olurlar. Bu da cinsi ehtiyacdan razılıq və doyumun olmamasından qaynaqlanır. Sonra isə, zorakılıq rəftarlarına çevrilir.

İctimai rəftara təsir

Feminizm hərəkatı, xüsusilə də radikal feminizm dinin cəmiyyətdən təcridi, yaxud kənara qoyulması, analıq, ailə və sair bu kimi dəyərlərlə mübarizə barədə fikir yürütməklə cəmiyyətin adət-ənənə və mental dəyərləri ilə mübarizə apararaq qeyri-məntiqi bir cərəyana çevrildi. Onların qadın mövqeyi və məqamı barədə nəinki müəyyən və qəbul olunası tərifləri yoxdur, əksinə, özləri qadınlara əlavə bir zülm olmuşdur. Belə ki, bu addımlar hörmətlərin sınması, ailə müqəddəsliyinin aradan getməsi, ictimai əxlaqda hər gün artan tabu sındırma, tək başçılı və eyni cinsdən olan iki başçılı qeyri-adi və sağlam olmayan ailələr qurmaqla nəticələnmişdir. Sekular feminizm quruluşunda həya, iffət, özünüqoruma və günahdan çəkinmə kimi məfhumların dəyişdirilməsi, qadınların dəyərlərini elə yaralamışdır ki, son illərdə qadınlar haqqında fəaliyyət göstərən bir çox fəal orqanlar, mütaliə mərkəzləri və universitetlər qadınların narahat edici vəziyyəti barədə təhlükə zəngi çalırlar. Sosial elmlər üzrə tədqiqatçı alim Vendi Şalit “İffətə qayıdış” adlı kitabında yazır: “Məlum məsələdir ki, hər bir işin azad olduğu zaman, cinsi işkəncə, əziyyət və namusa təcavüz də artacaqdır. Utanc və həya əleyhinə müharibə elan etmiş cəmiyyət, qadınlarla düşmənçiliyi başlatmışdır”. Feminizm hərəkatının tanınmış simalarından olan Simon Dubvar özünün “İkinci cins” kitabında qadınların arvadlıq və analıq rolundan xilas edilməsinə

etiqad bəsləməsinə baxmayaraq, qadınların iffətli və özlərini qorumalı olduğunu təbii və lazımlı bir iş olduğunu bildirir. O yazır ki, bu bioloji mahiyyət daşıyır və qadınları qoruyur.

Almaniyanın Milli Sosialist Partiyasının fəallarından olan doktor Klaudiya Şopman özünün 1991-1993-cü illərdə apardığı mütaliələrə əsasən, həmcinsbazlığı bəşəriyyət cəmiyyəti üçün təhlükə zəngi sayır və onu şiddətlə tənqid edir. O deyir ki, həmcinsbazlıq bir növ cinsi ayrı-seçkilikdir. Belə ki, onun rəftar modeli nasistlərin modeli kimidir. Lesbianlar özlərini üstün qadın bilirlər. Halbuki, onlar yoxluq və məhvə məhkumdurlar.

(Schoppman, 1993: 17)

Digər tərəfdən isə, maddi ləzzətlərdə qərq olma və ümumi təfəkkürün ləzzət almaq və cinsi doyumda həddi hüdudu olmayan azadlığa yönəlməsi, qadının insanlıq şəxsiyyətini zədələyir. Əgər bu tərzdə olan qırılmanın müəyyən dövr ərzində qısa müddətli və müvəqqəti dövr üçün bir cavabı olsa, insanı doyumsuz bir tüğyana çəkəcək. Amma uzun müddət ərzində isə, cəmiyyətə ziyanlı və inkarolunmaz dəyişiklik və dönüklüklə üzləşəcəkdir. Kişilərə qarşı nifrət yaratmaq və onları əsaslı və məqsədyönlü şəkildə şərti düşmən saymaq, cəmiyyətdə qarşılıqlı münasibətləri və kişi-qadın münasibətlərini kəskin şəkildə təsir altına salır. Bundan əlavə, cinsi ayrı seçkilik fəzasının daha da qızışmasına səbəb olur ki, dolayısıyla qadınları problemlə üz-üzə qoyur.

Qadınların kişilərin zülmündən və ailə həyatı qayğılarından xilas olması üçün feminizmin müxtəlif orqanlarının apardığı təbliğat elə bir atmosfer yaratdı ki, qadınların bir çoxu lesbianlığı neqativ rollara son verməyin yeganə yolu saydılar. O qədər ki, məşhur müasir lesbian feministlərdən olan Ti-Grace Atkinson deyir: -“Feminizm bir nəzəriyyədir və lesianizm onun icrasıdır”. Bu atmosferin təsirində öz həmcinsinə heç bir meyli olmayan qadınların bir çoxu feminizmi müdafiə etmək üçün həmcinsbazlığa üz tutdular. Sonra isə, təhqir olunmaq kini və dərin peşmanlıqdan qaynaqlanan halsızlığa düçar oldular. Misal olaraq, 1985-ci ildə aparılmış araşdırmalar göstərdi ki, lesbianların 30 %-i 35 yaşından sonra qarşı cinsə üz tutur, onların 45 %-i həmcinsbazlığa meyldən öncə evli olmuş və 20 %-i isə, bir-birilə 3 ildən daha az yaşayırlar. (Saghir and Robins, 1985: 226) Bu mütaliələrə əsasən, belə bir nəticə əldə etmək olar: Qadınların bir çoxu feminizmin təbliğatının təsiri altına düşərək öz daxili meyllərinin əksinə olaraq, müvəqqəti olaraq öz cinsinə meyl tapırlar. Amma, sonda yeni göstərilmiş nümunələrin yanlış olduğunu və öz fitrət və ruhiyyələrilə uyğun gəlmədiyini dərk edirlər.

M. Əhmədov

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Duzu evvel-evvel mekteb yashlarinda oz aleminde oglanla adi chixmasin deye refiqesigile gedib gelen qizin sekse maragindan yaranir bu. Sonra artiq zamanla verdishe chevrilir ki, bunu da siqaret kimi ata bilmir. Esl lezbiyanlar hech vaxt oglanla seksden zovq almirlar, Azerbaycan sheraitinde ise, qiragdan baxib ne deyerler kelmesine gore, evlenir ve yalniz ushag olsun deye xala-xetrin qalmasin cinsi elaqede olurlar eriyle. daha sonra yene de oz refiqesigile gedish-gelishi olur ve hech kim de hech ne shubhelenmir. O da oz heyatini yashayir ve ozunu xoshbext hiss edir))

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Facebookda xususi bir qrup yaradiblar ichinde 145 nefer azerbaycandan qiz var. Hamisi da lezbiyankadir. ARada skype-de video call eliyirler geceler gorushmek imkanlari olmayanda, choxu da evli qadinlar. Erini yatizdirib girib bashqa qiza, qadina videoda baxir, soyundurur, soyunur hezz alir.

Link to post
Share on other sites

Facebookda xususi bir qrup yaradiblar ichinde 145 nefer azerbaycandan qiz var. Hamisi da lezbiyankadir. ARada skype-de video call eliyirler geceler gorushmek imkanlari olmayanda, choxu da evli qadinlar. Erini yatizdirib girib bashqa qiza, qadina videoda baxir, soyundurur, soyunur hezz alir.

rofl.gif siz hardan bilirsuz?
Link to post
Share on other sites

rofl.gif siz hardan bilirsuz?

Menim qiz dostlarim var, hansi ki, onlarla chox yaxin munasibetdeyem ve her bir shey barede sohbet edirik. Onlardan biri demishdi inanmamishdim, oz fb profilini verdi girdim baxdim gordum ki, her shey eynile soylediyim kimiymish ordA)))

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
 • 2 months later...

Menceee azerbaycanda lesbiyanks yoxdur.varsa da cox az sayda))))bilmirem niye ama men bele dushunurem

məncə bizdə lezbiankalar demək olarki çox passivdir.çox şeyi bilmirlər.sadəcə adı var...

Link to post
Share on other sites

azerbaycanda qaluboydan cox lezbiyanka var..bi sexsuAl use daha coxdur..wexsen men lezbileri cox isteyirem pornoya baxmiram ama lez pornosuna baxiram onlar temiz olur

sozun duzu mən lezbiankalarda çox zövq aliram nəyinki pornodan !!!

Link to post
Share on other sites

dehsetdi heledeki azerbaycanda irgencdi. ama pornoda niyese yaxsi gornur. oda mence onandiki iki qiz bir yerde olanda dahada qizismis olur. oglan qiza qiz qiza misalidi

Link to post
Share on other sites

Heyif rastima cixan yoxdur.Yoxsa onlara ele yaxşı oyuncaqlar alaram omrunun axirina kimi oyuncaqla gozumun qarşısında oynayardılar ))))

Link to post
Share on other sites

o oyuncaqlardan satan olsaydi mende alardim

satan men.sene neter oyuncaq lazimdir? ve ya ne ucun istiyirsen?

qizlara cox satmiwam.belke kiminse bu oyuncaqlarla qelbine girdin ))))))))))))))

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 • 2 months later...
 • 2 months later...
 • 2 months later...

azerbaycanli oldugumdan deyirem ve bilirem ki seks yoxdur- pula herislik ve ehtiyac var. amma temiz seks arzusu olan insanlar (qizlari nezerde tuturam) menim indiyedek rastima cixmayib.

Link to post
Share on other sites

insanlarin artim meselesi bele olur - sirf usaq olmasi xatirine intim munasibete girmek-yorgan altinda, meqsedyonlu, qisa zamanda, romantik anlarsiz ve nevazissiz. yalniz 1 pozada)

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...

Məncə normaldır)) Lesbiyankalar çox şirin görsənirlər. Adam saatlrla onlara baxmağ istəyir. Arada bir PUB - lara, disko klublara və karaokelərə gedirəm onlara baxmaq üçün.

Link to post
Share on other sites
 • 5 months later...
 • 1 month later...

Var coxdu,menim bir xanim dostum var...onu deyimki merdliyinde cox kiwilerden ustundu,duzdu mene dediklerini burda yazmaq fikrim yoxdu..amma bir ureyinde gelen sozu o olubki:qadini qadindan yaxwi hechkes taniya bilmez,bu aitdi hem xasiyete,hem fikirlere hemde intim zonalara...

Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...
 • 3 years later...
 • 1 month later...
В 10.08.2018 в 11:55, oxalnik сказал:

ele leysbiyanka var ki,  heç bir kişi ona çatmaz. zəstəliklərə gəldikdə, hamısı insanın özündən asılıdır.

elə gözəl pussilər var ki - nə ki kişilər, həəta arvadlar onu yemeyə hazırdırlar!))

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • Our picks

  • как и следовало ожидать, китайская зараза обьеденила людей. в какую точку мира не посмотри, везде говорят о пандемии, которая изменила нашу жизнь. 
   смерть близких, само- и принудительная изоляция, локдауны, ношение масок в общественных местах, финансовые потери, ограничение возможности путешествовать, ходить в театры, кино и на спортивные мероприятия. кстати, японцы, категорически не хотят принимать россиян на свою олимпиаду пока они польностью не вакцинируются и вернут курилы японии.
    
   чтобы быстрее вернуться к более-менее нормальной жизни, чтобы оградить близких из групп риска по возрасту и состоянию здоровья, стоит вакцинироваться. но среди нас есть и трУсы!
   в этой связи, у меня появилась гениальная идея - давайте делиться личным опытом вакцинации! или опытом близких людей, состояние которых после введения вакцины вы имеете возможность наблюдать. 
    
   сегодня азербайджанский народ живет в разных странах, и, соответственно,  имеем разные вакцины в доступе, в зависимости от страны проживания. 
   в штатах и в западной европе колят клиентов вакцинами компании "moderna" или "pfizer". стоит напомнить, что именно компания "pfizer" осуществила давнюю мечту "ненасытных" мужчин и женщин, - изобрела идеальный медицинский препарат под названием viagra.

   но самая большая азербайджанская диаспора проживает не на западе, а в россии. на руси колят народ вакциной "спутник v".
   какая из вакцин лучше, я не берусь утверждать.
   следовательно, наш общий опыт будет шире и разнообразнее, если мы станем делится на этой теме. заодно поможем боякам, вселим в них уверенность. 
    
   p.s. 
   конспирологи, пожалуйста,  не пишите ерунду. не засоряйте эфир! передача основана исключительно на фактах и событиях, которые произошли с вами или с вашими родственниками и знакомыми.
   заранее всех благодарю и желаю крепкого здоровья!
   с уважением, @seva189
    • Thanks
    • Like
   • 99 replies
  • Добрый день друзья ! 
    
   6 Февраля этого года делаем мини ХАШ собирун диспутчан.
    
   Место AEF pub& restaurant. (Падамдар).Время 8 утра. Цена сета 7 азн ( 1 порция хаша, соления, сухари и т.д)
    
   Для юзеров ФМХЕ. Не обязательно кушать именно хаш. Можно заказать помидор юмурта и т.д
    
   Собирун будет проводится по назначенным условиям режима карантина.
    
   Список. Поехали.
    
    • Upvote
    • Like
   • 108 replies
  • Прошедшим вакцинацию от COVID-19 лицам будут выдаваться паспорта – данный факт нашел отражение в «Стратегии вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», утвержденной распоряжением Кабинета министров. Более подробно с данной стратегией можно ознакомиться по следующей ссылке.
   В соответствии с документом, выдача паспортов вакцинированным - одно из 4 обязательных технических условий, необходимых для проведения вакцинации.
   Поздравляю...
    • Facepalm
    • Sad
   • 170 replies
  • Доброго дня друзья. Разговорился со знакомым, который установил около 20 вендинг машин по территории города. Рассказал мне много тонкостей и интересных инсайд данных о реальных цифрах и прибыли. Занимается он этим в городе Даллас. 
    Так вот я вспомнил, что лет 10 назад открывал тут тему о вендинг машинах. 
    
     Мнение знатоков сошлось на том, что монополии съедят и выплюнут косточки =))
    
    Как теперь с этим дела обстоят? Что изменилось с тех пор? Что мешает обычному гражданину потратить 3-4 тысячи, получить соответствующие разрешения и начать свой вендинг бизнес? 
    Кто ратотает по этому направлениют? Кому интересно вложиться в подобное? Что думаете? 
    
    
    • Like
   • 56 replies
  • 🇦🇿 Военная Тема: Путин, Алиев И Пашинян Приняли Заявление О Карабахе
   Алиев назвал эффективным выполнение соглашения по Нагорному Карабаху
    
   Соглашение России, Армении и Азербайджана выполняется эффективно, серьезных поводов для беспокойства не было, заявил в понедельник, 11 января, азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
   «Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьёзных поводов для беспокойства», — сказал он.
   По словам президента, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом.
   Алиев также отметил прошедшую встречу лидеров трех стран, добавив, что в подписанном заявлении содержался пункт о разблокировке транспортных коммуникациях в регионе.
   «Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», — заявил азербайджанский лидер.
   9 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
   https://iz.ru/1110097/2021-01-11/aliev-nazval-effektivnym-vypolnenie-soglasheniia-po-nagornomu-karabakhu
    • Milli
    • Like
   • 1,152 replies
  • Третья станция ЗАО «Бакинского метрополитена» фиолетовой линии «8 ноября» готовится к вводу в эксплуатацию.
   Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».
   По данным пресс-службы ЗАО, на станции уже завершены основные строительные и ведутся окончательные мелкие работы.
   Кроме того, в ЗАО отметили, что станция состоит из трех уровней и построена с использованием современных методов и технологий строительства метро. На площади размером 13,365 тысячи квадратных метров положено мраморно-гранитное покрытие.
   «Она имеет четыре входа-выхода. Наряду с лестницами, легкий и безопасный вход и выход пассажиров на станцию обеспечат 17 эскалаторов. Помимо этого, станция оборудована тремя лифтами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В рамках проекта «Доступное метро», который считается одним из важнейших социальных шагов в истории метро, места для инвалидов были установлены и на поездах метро старого поколения с марта 2019 года», - отметили в пресс-службе.
   Помимо этого, одной из главных особенностей станции являются камеры съездов, которые обеспечивают движение поездов в обратном направлении, переходя с одного пути на другой. Это позволит увеличить интенсивность движения поездов, сократив его интервалы.
   Среди революционных новшеств, реализованных здесь - элементы покрытия. Впервые на постсоветском пространстве началась установка современной системы Vollert-Rheda в бакинском метро. Распределительное устройство, контактные рельсы применяются впервые в истории метро Азербайджана в соответствии с технологическими требованиями совершенно новой эпохи. Использование современных технологий обеспечит эффективную, экономичную и качественную работу метро.
    
              
   Media.az
   • 52 replies
  • В Азербайджане Утверждены Новые Цены На 400 Лекарств
   Тарифный совет Азербайджана утвердил новые цены на 400 наименований лекарств.
   Как говорится в сообщении Тарифного совета, все лекарства недавно прошли регистрацию, то есть текущие цены на те лекарства, что уже продаются в аптеках, не изменились.
   Полный список цен на лекарства доступен по ссылке.
   https://moscow-baku.ru/news/zdorove/v_azerbaydzhane_utverzhdeny_novye_tseny_na_400_lekarstv/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
    • Thanks
   • 27 replies
  • Только вышла новость об изменениях в цене на бензин
   по сабжу можно прочитать что к чему
   https://report.az/daxili-siyaset/tarif-surasi-bezi-mehsullarin-qiymetinin-deyismesi-ile-bagli-qerar-qebul-edib/
    
   На заседании Тарифного розничная цена бензина АИ-92 была установлена на уровне 1 манат за литр, а розничная цена дизельного топлива - 80 копеек за литр.
   Отметим, что ранее стоимость бензина АИ-92 составляла 90 копеек за литр, а розничная цена дизельного топлива - 60 копеек за литр.
    • Milli
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 297 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Today's Birthdays

  1. aleka.i (28 years old),
  2. Arabela (37 years old),
  3. arse (54 years old),
  4. ARZU_SEMIMI (34 years old),
  5. AZRAEL (42 years old)
 • Popular Now



×
×
 • Create New...